Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Forest Real Estate met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Forest Real Estate verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Forest Real Estate worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Forest Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Forest Real Estate alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Forest Real Estate niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar websites die niet door Forest Real Estate worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Forest Real Estate uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Forest Real Estate worden onderhouden, wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Forest Real Estate en worden beschermd door eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Forest Real Estate.

Powered by Pararius Office